مطالب توسط adminradwag

ویدیو

تکنولوژی ساخت ترازوها در کارخانه Radwag ویژگی های ترازو رادواگ سایر ویژگی ها ترازوهای رادواگ مقیاس توده به صورت اتوماتیک و سیستمی Automatic Mass Comparator of UMA Series Automatic Vacuum Mass Comparator AK-4 Automatic Mass Comparator HRP KO Manual Mass Comparator PA-04/H Automatic Feeder Workflow E2R DWM Chceckweigher LD4N System

سایر ویژگی ها ترازوهای رادواگ

گزارشگیری آسان و قابلیت گرفتن خروجی های متدوال و اتصال به سیستم کامپیوتری نظیر (SAP, Excell,…)       فرایند پردازش سریع و دقیق و محاسبات بسیار پیچیده با پردارنده های بسیار قوی compliance & processor